Logotyp Boktips.net
Bokcirklar.se
Bokpuffen.se

Jakten på liv i universum av Peter Linde

Jakten på liv i universum

Utgivningsår: 2013

Jakten på liv i universum (2013) av Peter Linde, docent i astronomi vid
Lunds universitet, är en alldeles utomordentlig liten populärvetenskaplig
introduktion till vad som händer inom den akademiska astronomin för närvarande. Linde skriver lagom enkelt för att en lekman ska kunna hänga med någorlunda i svängarna, utan att det för den skull blir för enkelt, och försöker med sin bok i grunden spekulera för sannolikheten av att det skulle kunna finnas annat intelligent liv, eller liv överhuvudtaget, än vårt i universum.

I dessa i stunder lite vågade spekulationer får man per automatik på läsvägen också en god allmänkännedom om diverse olika astronomiska begrepp och realiteter. Linde beskriver bland annat hur observationer av expoplaneter accelererar, det vill säga planeter som ligger runt andra stjärnor i vår egen galax Vintergatan, och vilka metoder som finns att tillgå för sådana studier och i hur stor utsträckning man även involverar amatörastronomer i analysen av den enorma mängden data från olika teleskop runt om i världen.

Linde beskriver vidare hur man ser på ett planetsystems bildande och hur radikalt olika andra planetsystem verkar kunna vara i förhållande till vårt eget, hur olika typer av stjärnor, röda jättar och dvärgar, neutronstjärnor, pulsarer, dubbelstjärnor och solar som vår egen, skulle kunna inneha planetsystem som innehåller planeter och månar inom den så kallad beboliga zonen, hur man med hjälp av de stora radioteleskopen försöker både sända och motta budskap från intelligent liv i rymden, hur sökandet efter utomjordiskt liv understöds av länder, myndigheter, företag och frivilligorganisationer och hur en eventuell resa till stjärnorna skulle kunna möjliggöras.

Inte sällan komplicerade begrepp som bågsekunder, dopplereffekten, mörk materia och energi, fusion som raketdrift, kvasarer, rymdtiden, rymdsegling, stjärnmagnituder och luminositet, entropi, asteroiders och kometers geologi, Big Bang och så vidare beskrivs på ett lättfattligt och mycket intressant sätt. Peter Linde är ingen naiv optimist när det gäller möjligheten till genombrott på detta område utan det hela är väldigt försiktigt sakligt skrivet och trots genomgången av hur livet en gång började här på jorden med encelligt liv som utvecklade DNA-molekylen för tre till fyra miljarder år sedan och efter upptäckten av till synes ett närmast oändligt antal expoplaneter runt olika solar i universum trots allt inte skulle vara omöjligt att livets uppkomst är en sådan unik händelse att livet på jorden, tvärtemot all matematisk sannolikhetslära, skulle kunna vara det enda som finns i den kosmiska oändligheten.

Att läsa Peter Linde är för mig både tröstfullt och storslaget och lusten att fortsätta mina privatpersonliga lekmannastudier i ämnet astronomi har onekligen ökat. Måhända är det då till sist så att de bästa science fiction-berättelserna just nu i dagsläget inte skrivs av några fantasifulla skönandar utan kommer från den mer handfasta fackmässiga astronomiska vetenskapen.
/Marcus Einarsson, bibliotekarie

Passar för vuxna

ISBN: 9789187239038

Tips av: - Personal från Trollhättans stadsbibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek